ISBN: 9788374980289

Z.89 Liryka starożytnej Grecji i Rzymu

4,00 

Opracowała: dr Danuta Polańczyk

Oprawa: Broszurowa

Ilość stron: 52

Format: 11,5 x 16,5 cm

Kategoria:

Opis

SPIS TREŚCI

Rozwój liryki w epoce starożytnej

Patriotyczne dzieła Tyrtajosa

Informacje o autorze

Rzecz to piękna…(Wezwanie do walki)

Emocjonalny charakter liryki Safony

Informacje o autorce

Zazdrość (Pożegnanie uczennicy; Do dziewczyny; Wydaje mi

się samym bogom równy…)

Do Afrodyty (Przed tronem twym się chylę, Afrodyto)

Biesiadna twórczość Anakreonta

Informacje o autorze

Słodki bój

Piosenka (Na śniadanie tylko trochę…)

Przynieś nam tu czarę chłopcze…

Refleksyjne wiersze Simonidesa

Informacje o autorze

Przechodniu, powiedz Sparcie…

Na cześć poległych pod Salaminą

Los (Nie mów nigdy – człowiecze…)

Liryka rzymska Horacego w kontekście czasów Augusta

Informacje o autorze

Pomnik (Exegi monumentum aere perennius…)

O co poeta prosi Apollina…

(Quid dedicatum poscit Apollinem…)

Do Leukonoe

Do Deliusza

Przypisy

Bibliografia