ISBN: 9788386581054

Z.2 Pan Tadeusz A. Mickiewicza

4,00 

Autor dzieła: Adam Mickiewicz

Opracowała:  dr Urszula Lementowicz

Oprawa: Broszurowa

Ilość stron: 56

Format: 11,5 x 16,5 cm

Kategoria:

Opis

SPIS TREŚCI

Okoliczności powstania utworu

Streszczenie

Czas i miejsce akcji

Główne wątki

Spór o zamek

Miłość Tadeusza i Zosi

Działalność księdza Robaka

Bohaterowie

Zagadnienia narodowowyzwoleńcze

Tło historyczne

Spisek powstańczy

Nowy typ bohatera romantycznego

Wizja przyszłości narodu

Obraz i ocena szlachty

Tradycje i obyczaje szlacheckie

Funkcje opisów

Poetycko-malarskie obrazy przyrody

Słynne ,,koncerty”

Kompozycja i artyzm utworu

Pan Tadeusz jako nowożytna epopeja narodowa

Przypisy

Bibliografia